Rezervujte si termín už dnes Online objednávka

Poškodenie menisku

autor: Tatiana Braun, Branislav Mišovič

Ľudské kolená sú úžasné svojou štruktúrou a funkciou, ktorá nám umožňuje nejeden pohyb. Až keď úraz, či choroba naruší funkciu kolena, uvedomíme si, čo všetko naše kolená dokázali, akého pohybu boli schopné.

Ak nazrieme do štruktúry kolenného kĺbu a priľahlých štruktúr, je v ňom nejeden mechanizmus ohrozený poškodením.

Medzi stehennou kosťou a píšťalou sú polmesiačikovité chrupavkovité útvary – menisky. Sú v kolene dva – vonkajší laterálny a vnútorný mediálny. Ich úlohou je usmerňovanie pohybu kolenného kĺbu, predovšetkým tlmenie nárazov a udržiavanie stability kolena.

K poškodeniu menisku môže prísť ako u profesionálneho športovca, tak aj u rekreačného, hoci z odlišných dôvodov. U rekreačných športovcov môže prísť k úrazu s poškodením menisku, ak pozabudnú alebo podcenia pred samotným športovým výkonom rozcvičenie, alebo príliš preťažujú oblasť kolenného kĺbu, bez následnej regenerácie.

Mechanizmus úrazu menisku spočíva v kombinácii rotačnej a tlakovej sily, čiže stačí zakopnutie, či zachytenie dolnej končatiny s následným pootočením kolena, alebo sa meniskus natrhne pri pohybe spojenom s nárazom. Následnými príznakmi je opuch kolena sprevádzaný bolesťou najmä v podrepe a „blok kolena“ - nemožnosť hýbať kolenom v určitom uhle. Pri bolesti obmedzujúcej pohyb je na mieste včas vyhľadať lekára, pretože pri poškodení menisku s odtrhnutím úlomkov môže pri neliečenom stave dochádzať k degenerácii a nenávratnému poškodeniu ostatných častí kolenného kĺbu.

To, či vás bude čakať liečba konzervatívna, čiže bez operačného zásahu, alebo chirurgická, kde je potrebné zošitie, alebo čiastočné odstránenie menisku závisí od lokalizácie a rozsahu poškodenia. Konzervatívna liečba pomocou spevnenia stehenných svalov a postranných väzov kolena ortézou môže byť dostačujúca v prípade, že vám lekár oznámi, že je zasiahnutý tzv. zadný roh mediálneho menisku.

Chirurgická liečba je realizovaná prostredníctvom artroskopie. To znamená, že pomocou optických a chirurgických nástrojov cez 2 malé rezné otvory operatér meniskus zošije. Zošitie je možné v prípade, že ide o čerstvé poškodenie. V prípade zložitejšieho defektu menisku je potrebné čiastočné odstránenie poškodenej časti. Operačný výkon je záležitosťou jednodňovej chirurgie, následne vás čaká rehabilitácia.

Po operácii je potrebná fixácia ortézou – ortopedickou pomôckou, ktorá slúži nielen k fixácii, ale i k odľahčeniu kĺbu. Zároveň sa ortézou predchádza možnému mechanickému opotrebovávaniu kĺbu a tiež bolesti. Statické ortézy sú stabilizačné s podpornou funkciou pre kĺb. Fixačné ortézy pomáhajú udržať kĺb v požadovanej polohe v prípade oslabeného svalstva. Úlohou dynamických ortéz je usmerňovanie pohybu. Rozhodnutie, ktorá ortéza je vhodná práve pre vás, patrí do rúk odborníkovi.

Popri nevyhnutnej rehabilitácii môže byť doplnkovou liečbou biologická metóda - aplikácia vlastnej upravenej krvnej plazmy. Pri tejto metóde sa terapeuticky využívajú koncentrované rastové faktory schopné pozitívne ovplyvniť regeneračný proces poškodenej lokality.

Je samozrejmosťou, že rehabilitáciu je potrebné vykonávať každodenne. Časové rozmedzie rehabilitačných cvikov nie je možné paušalizovať, ale platí pravidlo, že je vhodné cviky opakovať do pocitu únavy. Nemá význam rýchlo - „pro forma“ odbiť cviky s minimálnou námahou alebo ísť do druhého extrému prepínania síl, ktoré by zabránili pre zvýšenú bolestivosť ďalšej rehabilitácii.

Rehabilitačné cviky po úraze s poškodením menisku spočívajú v posilňovaní stehenných svalov (quadricepsu a hamstringov), pričom ide prevažne o výdržové cviky udržujúce svalovú tenziu s cieľom posilniť svalové partie stehna ako aj väzy kolena pre dosiahnutie lepšej stability kolena.

Ak hľadáte okrem cielených rehabilitačných tzv. izometrických cvikov aj iné cvičenia, ktoré môžu napomôcť rýchlejšiemu zotaveniu, je na mieste poradiť sa s fyzioterapeutom. Ak zvolíte napríklad plávanie, je potrebné striktne vynechať po zranení kolena štýl „prsia“ a naopak voliť štýl ako kraul a znak, pri ktorom dochádza k pohybu nôh kopaním a nie do strán. Taktiež môžete zvoliť bicyklovanie alebo pridať cvičenie na Orbitracu, či eliptickom trenažéri.