Rezervujte si termín už dnes Online objednávka

Rehabilitačné pomôcky

autor: Tatiana Braun, Adam Bayer

Pri rehabilitačných cvičeniach nemusí ísť len o nudné cviky. Spestrenie i podporu prinášajú rôzne druhy rehabilitačných pomôcok, ktoré je však nevyhnutné správne používať, aby sme telu pomohli a nie uškodili.

Bosu lopta - vizuálne vyzerajúca ako pololopta s pevnou základňou. Po pretočení na svoju oblú stranu sa však stáva výbornou pomôckou pre balančné cvičenia. Bosu umožňuje precvičiť rovnováhu spolu so svalovou silou. Cviky na nej posilňujú tzv. vnútorný stabilizačný systém tvorený panvovým dnom, chrbtovými, šijovými a brušnými svalmi, ktoré majú za úlohu držať chrbticu v správnej polohe. Bosu dáva možnosti nielen pre kondičný tréning, ale aj pre poúrazové rehabilitačno-terapeutické cvičenia.

Príklad cviku na bosu lopte otočenej s oblou stranou na zem:

  • 1.cvik: Postavíme sa na jednu nohu do stredu bosy. Druhú nohu máme vystretú pred telom. Pomalým pohybom sa snažíme ísť do drepu. Zapájame najmä svaly predného stehna a sedacie svaly. Tým, že bosu je nestabilná plošina, tak je posilňovaný samozrejme aj hlboký stabilizačný systém (svaly panvového dna, hlboké svaly chrbta, svalstvo brušnej steny, bránica).
  • 2.cvik: Kliky na bose. Ruky položíme na bosu ako pri klasických klikoch na zemi. Pri týchto klikoch sa snažíme, aby sa bosu vôbec nepohla. Zapájame hlavne prsné svaly, svaly ramena, hlavne predný deltový sval a triceps. Samozrejme aj hlboký stabilizačný systém. Je potrebné dávať pozor, aby nedochádzalo k prehnutiu v lumbálnej časti chrbta.

Fitlopta je obľúbenou cvičebnou pomôckou najmä pri zlepšovaní správneho držania tela pre širokú škálu cvikov pre posilnenie chrbtového a brušného svalstva. Základom pre správne cvičenie je známe kritérium voľby fitlopty (jej priemeru) podľa výšky cvičiacej osoby a zároveň podľa vhodného sedu na lopte (kolená majú byť nižšie ako bedrové kĺby).

Okrem spomínaného správneho držania tela je možné fitloptu využiť aj ako balančnú pomôcku, ako alternatívne „sedenie“ na striedanie „tvrdého sedenia“ na kancelárskej stoličke. Fitlopta dáva priestor i pre ľudí túžiacich po zoštíhlení, či svalovom tréningu ako športová príprava. Keďže cvičenia je potrebné mať ušité na mieru nielen podľa účelu, ale aj podľa kondície a zdravotného stavu, je na mieste nechať si poradiť fyzioterapeutom.

Tip na cviky na fitlopte:

  • 1. cvik: ľahneme si bruchom na fitloptu tak, aby sme zaujali stabilnú polohu. Nohami sa dotýkame zeme a hrudník s rukami sú vo vzduchu. Ruky môžme mať za hlavou alebo s nimi môžeme pre sťaženie cviku hýbať. Zapájame hlavne extenzory chrbta, medzilopatkové svaly.
  • 2. cvik: umiestnime sa na fitloptu do vzporu kľačmo. Úlohou je udržať sa na fitlopte bez toho, aby sme sa dotýkali zeme. V tejto polohe na fitlopte skúšame najskôr dvihnúť jednu ruku alebo jednu nohu. Ak to zvládneme, tak aj jednu ruku a nohu spoločne, väčšinou do kríža teda napr. ľavá ruka a pravá noha. Zapájame skoro celé telo, predovšetkým je potrebné zapájať hlboký stabilizačný systém.

Overbal – mäkká pružná lopta s priemerom 25 – 30 cm oplýva širokými možnosťami pre posilňovanie i naťahovanie rôznych svalových partií. Je možné ho využiť ako balančnú pomôcku ale aj v rámci rehabilitácie na posilňovanie šliach a svalstva po úrazoch. Cvičenie s overbalom je možné obľúbiť si pre nenáročnosť cvikov pri pomerne vysokej efektivite pre precvičované svaly.

Ak je potrebné zvoliť ľahšiu formu cvičenia, overbal nafúkame do dvoch tretín. Ak chceme cvičenia zintenzívniť, nahustíme overbal viac.

S overbalom je možné cvičiť aj nasledovne:

  • 1.cvik: ľah na chrbte s pokrčenými kolenami. Overbal umiestnime medzi kolená. Špičky ťaháme k sebe, pričom sme iba na pätách. Pomaly dvíhame zadok spolu so zatláčaním overbalu kolenami k sebe. Zapájame zadnú stranu stehenných svalov s priťahovačmi bedrového kĺbu a sedacie svaly.
  • 2.cvik: ľah na chrbte. Overbal si dáme na jednu stranu medzi ľavý lakeť a ľavé koleno. Stlačíme ho, aby sa nepohol. Ľavú stranu tela držíme pevne zafixovanú. Na pravej strane natiahneme ruku aj nohu do vystretia tak, že pätu a dlaň ťaháme čo najďalej od tela. Ľavá strana je teda pevná a opačná strana robí pohyb tak, že ruku a nohu najskôr natiahneme od tela a potom pokrčíme k telu. Zapájame hlavne brušné svaly a hlboký stabilizačný systém. Je nutné dávať pozor, aby nedochádzalo k ohnutiu v spodnej časti chrbta.

Expandery a gumy – posilňovacie pomôcky rôzneho druhu zahŕňajúce odporové laná, posilňovacie gumy, gumové pásy. S posilňovacími gumami sa stretnete pri Pilates cvičenia, s odporovými lanami pri SM – systéme (cvičenie na stabilizáciu a mobilizáciu chrbtice). Expandery vytvárajú regulovateľný odpor a tým umožňujú posilnenie i pretiahnutie svalstva. Sila odporu býva rozlišiteľná farbami a tiež je možné usmerniť ju samotným napnutím.

  • 1.cvik: Expandery zachytíme o rebrinu približne vo výške lakťov. Konce chytíme do rúk. Vzdialime sa od rebriny podľa toho, aký silný odpor chceme mať. Otočíme sa čelom k rebrine a robíme príťahy tak, že sa snažíme ťahať lopatky dozadu a dole. Zapájame hlavne medzilopatkové svaly.
  • 2.cvik: Gumu upevníme o rebrinu a robíme jednoduché flexie (zohnutia), kedy zapájame bicepsové svaly alebo extenzie teda vystieranie s posilňovaním tricepsových svalov.

Uvedené cviky s jednotlivými pomôckami je dobré kombinovať. Cviky sú vhodné najmä pre tých, ktorí majú sedavé zamestnanie. Môžeme ich robiť každý deň, pričom je nevyhnutné pred i po cvičení venovať telu chvíle strečingu.

Ďalšou pomôckou pri rehabilitácii sú bandáže. Bandáže slúžia na spevnenie, ochranu a podporu konkrétnej časti tela po úraze, či po operácii. Sú z rôznych materiálov, pre výber tej správnej je vhodné poradiť sa s fyzioterapeutom alebo osobným trénerom. Ich funkcia spočíva v fixácii poraneného miesta, čím sa dosahuje lepšia stabilita pri žiadúcom pohybovom úkone. Zároveň má funkciu prevencie pred ďalším úrazom. Ich benefitom je i zmiernenie bolestí.